Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
річні загальні збори ОКС НАКСУ
члени ОКС НАКСУ
основні принципи діяльності
умови членства
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація та реквізити
звітність та аудит за 2022 рік
звітність та аудит за 2021 рік
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 

ОБ'ЄДНАНА КРЕДИТНА СПІЛКА НАКСУОб'єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України (ОКС НАКСУ)

ОКС НАКСУ — це кредитна спілка, заснована іншими кредитними спілками на кооперативних засадах та яка отримала ліцензію на здійснення діяльності ОКС НАКСУ у порядку, передбаченому Законом України «Про кредитні спілки».

Відомості про державну реєстрацію ОКС НАКСУ, а саме: дата державної реєстрації – 25.02.2003 року, дата запису – 03.08.2005 року та номер запису – 1 074 120 0000 009173 в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу, які містяться у   Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Інформацію щодо включення ОКС НАКСУ до відповідного державного реєстру фінансових установ, а саме, –  серія КС, номер 327 і дата видачі 02.07.2004 року Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи)

Членами ОКС НАКСУ можуть бути кредитні спілки, створені відповідно до Закону України "Про кредитні спілки".

ОКС НАКСУ має право:

1) надавати фінансові послуги із залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню, та надання коштів та банківських металів у кредит лише кредитним спілкам, які є її членами;

2) надавати окремі види фінансових платіжних послуг членам кредитних спілок, які є членами ОКС НАКСУ;

3) будь-яким фізичним та юридичним особам - фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями, за умови наявності ліцензії на здійснення валютних операцій;

4) забезпечувати роботу системи з підтримки ліквідності членів ОКС НАКСУ з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

5) бути учасником системи електронних платежів Національного банку України, за умови виконання вимог, встановлених законом та нормативно-правовими актами Національного банку України;

6) створити фонд стабілізації та здійснювати підтримку фінансової стійкості членів ОКС НАКСУ з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

7) представляти інтереси кредитних спілок з питань їх реєстрації та ліцензування, за умови прийняття відповідного рішення установчими (загальними) зборами ОКС НАКСУ;

8) надавати кредитним спілкам, у тому числі кредитним спілкам, що не є членами ОКС НАКСУ, послуги із здійснення за договором аутсорсингу ключових функцій, окремих завдань та процесів у межах здійснення таких функцій відповідно до статті 29 Закону України «Про кредитні спілки».

Перелік фінансових послуг, що надаються ОКС НАКСУ

Залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню;

Надання коштів та банківських металів у кредит.

Відомості про ліцензії та дозволи, видані ОКС НАКСУ за останні три роки

Назва ліцензій з 28.02.2024 року:

Ліцензія на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг: 

- надання коштів та банківських металів у кредит;

- залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

 

Лист Національного банку України “Про переоформлення ліцензії” від 01.03.2024 № 27-0025/16396
 

Витяг із Державного реєстру фінансових установ від 28.02.2024 № 27-0025/16270

 

Назва ліцензії до 28.02.2024 року:

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (початок дії ліцензії 28.05.2015, дата переоформлення ліцензії 04.02.2016, строк дії ліцензії - безстроковий, розпорядження Нацкомфінпослуг № 1151 від 28.05.2015 рокустатус ліцензії – анульована в зв’язку з переоформленням)

Назва ліцензії до 28.02.2024 року:

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (початок дії ліцензії 12.01.2017, строк дії ліцензії - безстроковий, розпорядження Нацкомфінпослуг № 36 від 12.01.2017 рокустатус ліцензії – анульована в зв’язку з переоформленням

Відомості про власників істотної участі ОКС НАКСУ (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) – власники істотної участі відсутні

Місцезнаходження ОКС НАКСУ:
 
01135, м. Київ, вул. В. Чорновола 25 (1 секція), 19-ий поверх, оф. 49, Код території за КОАТУУ 8039100000

Ідентифікаційний код 26333590

e-mail: oks@unascu.org.ua

тел. (044) 501-18-78, факс. (044) 501-18-79

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ОКС НАКСУ, а саме, –  Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Тел.: 0 800 505 240, е-mail: nbu(at)bank.gov.ua

Інформація про основні показники діяльності ОКС НАКСУ в обсязі, який підлягає опублікуванню на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 835 https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

Об’єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України повідомляє позичальників про подання інформації про них до Кредитного реєстру Національного банку України згідно вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»


 

Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи КС №327, реєстраційний №14100553; свідоцтво діє з 02.07.2004р.

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України