Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
загальні збори 2020
члени ОКС НАКСУ
основні принципи діяльності
умови членства
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація та реквізити
звітність та аудит за 2021 рік
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Об'єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України (ОКС НАКСУ)

ОКС НАКСУ — це неприбуткова організація, заснована кредитними спілками на кооперативних засадах з метою сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок та об'єднання тимчасово вільних коштів своїх членів для їх взаємокредитування.

Відомості про державну реєстрацію ОКС НАКСУ, а саме: дата державної реєстрації – 25.02.2003 року, дата запису – 03.08.2005 року та номер запису – 1 074 120 0000 009173 в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу, які містяться у   Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Інформацію щодо включення ОКС НАКСУ до відповідного державного реєстру фінансових установ, а саме, –  серія КС, номер 327 і дата видачі 02.07.2004 року Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи)

Членами ОКС НАКСУ можуть стати всі кредитні спілки, які є членами Національної асоціації кредитних спілок України.

Основні види діяльності ОКС НАКСУ

Для досягнення статутної мети Об'єднана кредитна спілка НАКСУ:
— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від кредитних спілок - членів Об'єднаної кредитної спілки;
— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі.
— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі.
— виступає поручителем виконання членом Об'єднаної кредитної спілки зобов'язань перед третіми особами;
— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;
— залучає на договірних умовах кредити банків, кошти інших установ та організацій;
— надає кредити іншим кредитним спілкам;
— виступає членом платіжних систем;
— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;
— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Перелік фінансових послуг, що надаються ОКС НАКСУ

Залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення
Надання коштів у позику,  в тому числі і на умовах фінансового кредиту 

Відомості про ліцензії та дозволи, видані ОКС НАКСУ за останні три роки

Назва ліцензії:

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (початок дії ліцензії 28.05.2015, дата переоформлення ліцензії 04.02.2016, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна,  розпорядження Нацкомфінпослуг № 1151 від 28.05.2015 року)

Назва ліцензії:

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (початок дії ліцензії 12.01.2017, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна, розпорядження Нацкомфінпослуг № 36 від 12.01.2017 року) 

Відомості про власників істотної участі ОКС НАКСУ (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) – власники істотної участі відсутні

Місцезнаходження ОКС НАКСУ:
01135, м. Київ, вул. В. Чорновола 25 (1 секція), 19-ий поверх, оф. 49, Код території за КОАТУУ 8039100000

Ідентифікаційний код 26333590

e-mail: oks(at)unascu.org.ua
тел. (044) 501-18-78, факс. (044) 501-18-79

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ОКС НАКСУ, а саме, –  Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Тел.: 0 800 505 240, е-mail: nbu@bank.gov.ua 
СКЛИКАННЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ОКС НАКСУ У 2020 РОЦІ


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2021 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2011 рікСвідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи КС №327, реєстраційний №14100553; свідоцтво діє з 02.07.2004р.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України