Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
члени ОКС НАКСУ
основні принципи діяльності
умови членства
органи управління
контактна інформація та реквізити
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Об'єднана кредитна спілка НАКСУ

Об'єднана кредитна спілка НАКСУ — це неприбуткова організація, заснована кредитними спілками на кооперативних засадах з метою сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок та об'єднання тимчасово вільних коштів своїх членів для їх взаємокредитування.

Діяльність Об'єднаної кредитної спілки ґрунтується на принципах:
— добровільності вступу та свободи виходу з Об'єднаної кредитної спілки;
— рівноправності членів Об'єднаної кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності Об'єднаної кредитної спілки

Для досягнення статутної мети Об'єднана кредитна спілка НАКСУ:
— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від кредитних спілок - членів Об'єднаної кредитної спілки;
— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі.
— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі.
— виступає поручителем виконання членом Об'єднаної кредитної спілки зобов'язань перед третіми особами;
— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;
— залучає на договірних умовах кредити банків, кошти інших установ та організацій;
— надає кредити іншим кредитним спілкам;
— виступає членом платіжних систем;
— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;
— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членами Об'єднаної кредитної спілки можуть стати всі кредитні спілки, які є членами Стабілізаційного фонду Національної асоціації кредитних спілок України.

Наша адреса:
01135, м. Київ, вул. В. Чорновола 25 (1 секція), 19-ий поверх, оф. 49
e-mail: oks@unascu.org.ua
тел. (044) 501-18-78 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2011 рік


Свідоцтво про державну реєстрації юридичної особи "Об'єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України", серія А00 №023303; дата проведення державної реєстрації: 25.02.2003 р., номер запису про заміну свідоцтва 1 074 108 0002 009173 від 26.06.2006Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи КС №327, реєстраційний №14100553; свідоцтво діє з 02.07.2004р.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України