Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
члени ОКС НАКСУ
основні принципи діяльності
умови членства
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація та реквізити
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Об'єднана кредитна спілка Національної асоціації кредитних спілок України (ОКС НАКСУ)

ОКС НАКСУ — це неприбуткова організація, заснована кредитними спілками на кооперативних засадах з метою сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок та об'єднання тимчасово вільних коштів своїх членів для їх взаємокредитування.

Дата проведення державної реєстрації ОКС НАКСУ 25.02.2003 року

Членами ОКС НАКСУ можуть стати всі кредитні спілки, які є членами Національної асоціації кредитних спілок України.

Основні види діяльності ОКС НАКСУ

Для досягнення статутної мети Об'єднана кредитна спілка НАКСУ:
— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від кредитних спілок - членів Об'єднаної кредитної спілки;
— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі.
— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі.
— виступає поручителем виконання членом Об'єднаної кредитної спілки зобов'язань перед третіми особами;
— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;
— залучає на договірних умовах кредити банків, кошти інших установ та організацій;
— надає кредити іншим кредитним спілкам;
— виступає членом платіжних систем;
— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;
— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Перелік фінансових послуг, що надаються ОКС НАКСУ

Залучення фінансових активів із зобовязанням щодо наступного їх повернення
Надання коштів у позику,  в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Відомості про ліцензії та дозволи, видані ОКС НАКСУ за останні три роки

Назва ліцензії:
ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ ЗА РАХУНОК ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ, КРІМ ВНЕСКІВ (ВКЛАДІВ) ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ НА ДЕПОЗИТНІ РАХУНКИ 

Початок дії ліцензії 14.06.2015 року, дата переоформлення ліцензії 04.02.2016, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна

Серія та номер АВ 614903, початок дії ліцензії 13.06.2012 року, кінець дії ліцензії 13.06.2015 року, строк дії ліцензії три роки, тип ліцензії - недійсна

Назва ліцензії:

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (початок дії ліцензії 28.05.2015, дата переоформлення ліцензії 04.02.2016, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна)

Назва ліцензії:

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (початок дії ліцензії 12.01.2017, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна)

 

Місцезнаходження ОКС НАКСУ:
01135, м. Київ, вул. В. Чорновола 25 (1 секція), 19-ий поверх, оф. 49, Код території за КОАТУУ 8039100000

Ідентифікаційний код 26333590

e-mail: oks(at)unascu.org.ua
тел. (044) 501-18-78, факс. (044) 501-18-79

  

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком ОКС НАКСУ за 2011 рікСвідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи КС №327, реєстраційний №14100553; свідоцтво діє з 02.07.2004р.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України